Pravidla UCI

PRACOVNÍ SKUPINA TRIALU A JEJÍ FUNKCE:

Organizace závodů Českého poháru a částečně MČR
Martin Šimůnek a Vlastislav Kabeláč Čiháček

Organizace MČR outdoor (Říčany) a halového Mistrovství ČR (v jednání)
Vlastislav Kabeláč Čiháček

Zajištění partnerů pro Český pohár a MČR
Vlastislav Kabeláč Čiháček a Martin Šimůnek

Organizace reprezentačního soustředění a přípravných campů pro mládež
Martin Šimůnek, Roman Chvojka a dobrovolní organizátoři z řad klubů a jezdců po ohlášení / konzultaci s pracovní skupinou

KOMUNIKACE s Českým svazem cyklistiky
Roman Chvojka

YOUTH GAMES – mládežnické hry (vlastní organizace seriálu je nezávislá na Českém poháru)
Miroslav Křiva, Radek Janka

Update pravidel, dohled nad dodržováním pravidel, školení rozhodčích pro ČP, MČR
Vlastislav Kabeláč Čiháček
– dohled nad pravidly je prováděn průběžně během kvalifikací ČP a MČR
– upozornění rozhodčího / jezdce na chybu musí být ihned po dojetí sekce
– finální rozhodnutí o bodovém hodnocení jezdce je na rozhodčím
– dohled nad Vlastislavem  Kabeláč  Čiháčkem provedou: Martin Šimůnek, Roman Chvojka, Petr Jeřicha, nebo dobrovolník z řad jezdců (není možné kontrolovat svou vlastní jízdu)
– finále je pod supervizí hlavního rozhodčího (Lukáš Záhorský), druhého rozhodčího a hlavního organizátora závodu
– v případě nedodržení pravidel, tj. svévolné projíždění sekcí, porušení pravidel stanovených organizátorem, následuje ihned 5 – 10 trestných bodů

Hlavní rozhodčí
Lukáš Záhorský
– doprava a sestavení týmu tvořeného 4 rozhodčími
– zajištění a archivace výsledků ze závodů
– zajištění notebooku pro výsledky
– zaslání výsledků na on-line verzi cyklotrial.cz

Organizace a management reprezentačního týmu
Roman Chvojka
– sestavení stabilního reprezentačního týmu s prioritou v horských kolech a obsazením všech kategorií na ME a MS 2014, včetně juniorských kategorií a ženské kategorie
– zajištění bodování v kategorii „národních týmů“ na ME a MS

Dokončení webu Cyklotrial.cz
Petr Jeřicha a Vlastislav Kabeláč Čiháček
– design s přihlédnutím na zlepšení přístupu k informacím a modernizaci
– programová část s napojením na sociální sítě, on-line výsledky, administrační rozhraní
Administrace programové části webu Cyklotrial.cz
Petr Jeřicha

Změny v pravidlech 2014
– Kategorie 24“ kolo vyřešit
– minimální price money (finanční odměna v případě výhry) pro ELITE kategorie – 1800,- Kč
– oddělení finále horských a malých kol – dle možností i formou úpravy tratí
– stanovení jasných pravidel pro partnery seriálu ČP (minimální finanční či materiální plnění v hodnotě 20.000,-)

Prozatimní hlavní partner seriálu ČP (ne MČR, nebo Trial cup) – POC, NANOPROTECH, ABF a veletrh FOR BIKES, TRIALSHOW.cz, TM Servis – the technical motion s.r.o. – zajištění rozhodčích, cestovních výdajů a výplaty pro celý seriál v počtu 4 rozhodčí. Jméno seriálu TRIALSHOW Český pohár v Trialu 2014, nebo TM Servis Český pohár v Trialu 2014 + místní označení, název města

PRAVIDLA

NOMINAČNÍ KRITÉRIA TRIAL A UPDATE PRAVIDEL 2014

Z důvodu omezeného počtu míst pro účast na Mistrovství světa, Evropy a Světového poháru a zároveň propojení těchto soutěží na bodové úrovni UCI rankingu je nutné podpořit jezdce, kteří mají zájem a možnost účastnit se co největšího počtu závodů určených pro jejich kategorii v rámci reprezentačního týmu. Po zkušenostech z roku 2013 bude reprezentační trenér / manažer, zplnomocněn k vyloučení jezdce z mezinárodního závodu po nevhodném chování (odmítnutí pomoci reprezentačnímu kolegovi, alkohol před závodem, braní drog, apod.).

Prioritou pro tento rok zůstává účast ve všech kategoriích (ELITE 26“, ELITE 20“, JUNIOR 20“, JUNIOR 26“ a WOMEN), a tím pádem bodování v rámci národních týmů. Tomu bude podřízen i výběr jezdců pro reprezentační tým.

Nominační kritéria jsou schvalována komisí MTB / Trialu pod ČSC po konzultaci s členy pracovní skupiny Trialu (pokud není člen pracovní skupiny zároveň členem komise).

NOMINACE JEZDCŮ DO REPREZENTAČNÍHO TÝMU JE PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ:

1) 10% – výsledků v národních soutěžích ČP – bez účasti na těchto závodech není možná nominace do reprezentačního týmu
2) 10% – výsledků z mistrovství ČR (posouzení připravenosti jezdce v rámci jednorázového závodu) – bez účasti na tomto závodě není možná nominace do reprezentačního týmu
3) 5% – účast na reprezentačních akcích (přípravné campy, tréninky – max. 2x ročně)
4) 40% – účast na závodech započítávaných do UCI rankingu (světové poháry, mezinárodní závody C1, atd.) –
5) 15% – průběžného pořadí UCI rankingu v rámci světových pohárů v průběhu celého roku
6) 20% – doporučení reprezentačních trenérů a odsouhlasení pracovní skupiny v Trialu

Rozdělení financí mezi jezdce / kategorie, řeší pracovní skupina v Trialu na základě průběžných výsledků jezdců.
TRENÉR JE OPRÁVNĚN NENOMINOVAT JEZDCE, ČI JEJ VYLOUČIT Z REPREZENTACE, POKUD:

– nerespektuje rozhodnutí pracovní skupiny v Trialu a komise MTB pod Českým svazem cyklistiky.
– má problémy s alkoholem, drogami (ohrožení výkonnosti jezdce)
– nevhodnému chování vůči reprezentačním kolegům, či divákům (na všech závodech a akcích Trialu)
– nedodržení cestovního plánu reprezentace (ohrožení financí od ČSC)
– zdravotní problémy

Jezdci s možností startu jak na 20“kole, tak na 26“ kole mohou dostat, dle uvážení reprezentačního trenéra, přednost v nominaci na MS / ME na základě výsledků z mezinárodních a národních závodů.

Mládežnické kategorie budou hodnoceny na základě výsledků z Národních mládežnických her (YOUTH Games). Pracovní skupina v Trialu může určit jako nominační i závod Trial cup, ale pouze pro dětské kategorie a po oznámení v dostatečném časovém předstihu.

Kritéria pro nominaci jezdce na Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a Světový pohár:

Pro účast na Světovém poháru je jezdec povinen se účastnit všech závodů Českého poháru / Mistrovství ČR, konaných před daným světovým pohárem, zaslat přihlášku na e-mail cihis@cyklotrial.cz a v kopii na roman@trialshow.cz, a to minimálně  21 dní předem. Přihláška bude posouzena reprezentačním trenérem, pracovní skupinou a komisí MTB pod ČSC.

Za organizaci reprezentačního týmu zodpovídá Vlastislav Kabeláč Čiháček a Roman Chvojka.

Pro nominaci jezdce na Mistrovství světa, startujícího ve dvou různých kategoriích (např. ELITE 20“ a ELITE 26“ či JUNIOR), je nutný start ve všech kategoriích na Mistrovství ČR, pořádaném před závodem Mistrovství světa, a na základě tohoto výsledku odsouhlasení startu pracovní skupinou Trialu.

V případě zranění stávajícího reprezentačního jezdce, bránící mu ve startu na nominačních závodech, může pracovní skupina Trialu zhodnotit jeho účast na předešlých závodech ME / MS a povolit start formou samoplátce.

UPDATE PRAVIDEL PRO ROK 2014

1) Součástí nominačních závodů jsou všechny závody Českého poháru a MČR. Závody Trial cup jsou i nadále nezávislé, s podmínkou zachování větší části pravidel odpovídajících Trialu pod Českým svazem cyklistiky.

2) Rozdělení kategorií Českého poháru a Mistrovství ČR:
– ELITE 26“ (žlutá trať s možností vyznačení 26“ pro tuto kategorii)
– ELITE 20“ + 24“ (žlutá trať s možností vyznačení 20“ pro tuto kategorii)
– EXPERT (červená trať)
– HOBBY (modrá trať)

V rámci nominací zůstává zachován systém mezinárodních kategorií, tj.
a) Jezdci v kategorii JUNIOR 20“ a 26“ budou hodnoceni dle startu v kategorii EXPERT.
b) Jezdci kategorie ELITE 24“ budou nominováni jako samoplátci s možností startu na ME a MS v kategorii ELITE 26“.
c) Jezdkyně kategorie WOMEN budou hodnoceny na základě výsledků kategorie HOBBY.

3) Všechny kategorie jsou otevřené tj. s možným přestupem směrem do vyšší výkonnostní kategorie, nicméně v případě přestupu není možné započítávat výsledky dosažené v předešlé kategorii. Vítěz kategorie EXPERT je povinen přestoupit do příslušné kategorie ELITE s možností jednorázové výjimky na žádost jezdce. Naopak jezdci kategorie ELITE nemohou samovolně přestoupit do kategorie EXPERT.  (Toto přestoupení je možné pouze ve výjimečných případech, a to po odsouhlasení pracovní skupinou v Trialu na základě nemoci / dlouhodobě špatných výsledků.)

4) Kategorie ELITE vyžaduje licenci ČSC. Jezdci usilující o celkové hodnocení v rámci kategorií EXPERT a HOBBY jsou povinni vlastnit při startu minimálně národní licenci Českého svazu cyklistiky, viz. http://www.ceskysvazcyklistiky.cz/administrativa/1_licence – kdy cena činí 500,- Kč + poštovní poplatky. NÁRODNÍ LICENCE V ROCE 2013 NENÍ. Žádost o licenci je možné podat kdykoliv během roku, ale v rámci administrativních postupů doporučujeme vše řešit minimálně 3 týdny před prvním závodem.  Start na mezinárodních závodech je povolen pouze s mezinárodní licencí. O licenci je možné požádat prostřednictvím jakéhokoliv cyklistického klubu v ČR, registrovaného u Českého svazu cyklistiky.

5) Dětské kategorie mají povolen start na závodech Českého poháru, přičemž rozdělení kategorií je následující:
– EXPERT (červená trať)
– CADET (15-16 let)
– MINIME (13-14 let)
– HOBBY (modrá trať)
– POUSSINE (9-10 let)
– BENJAMIN (11-12 let)

(Kategorie GIRLS startuje pouze v rámci modré trati.)

Jezdci dětských kategorií mohou startovat pouze v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce.

Hodnocení pro nominaci v rámci YOUTH GAMES zpracovává organizátor seriálu YOUTH GAMES s konzultací pracovní skupiny v Trialu. Do seriálu je započítáván závod Mistrovství ČR.

Pro mládežnické kategorie platí zákaz doprovodu a mluvit na jezdce, pouze je možné jezdce chytat v celé délce sekce. Pokud se doprovod jezdce dotkne, dostává jezdec automaticky 5 trestných bodů !!!

6) Je doporučeno přihlašovat se do závodu s časovým předstihem, z důvodu možnosti rozšíření kategorií, přizpůsobení sekcí, zajištění cen, případně parkování. Přihlášení do závodu je možné na mailu simon@trialshow.cz , nebo na mailu info@cyklotrial.cz.

7) Startovné na závody ČP určuje promotér Českého poháru, kdy, po dohodě, byla jeho výše stanovena na minimálně 200,- a maximálně 300,- Kč. Startovné na závody MČR, Trial cup a YOUTH GAMES jsou řešeny v rámci propozic.

8) Na závodech se neprovádí technická kontrola kol, ale v případě zjištění vážné závady na kole jezdce rozhodčím nebo organizátorem (nesvařená prasklina rámu či vidlice, nefunkční brzdy, atp.) bude jezdec ze závodu vyloučen. Také není možné v průběhu závodu vyměnit kolo za kolo jiného jezdce. Lze použít pouze vlastní náhradní kolo. V případě finálových jízd je nutné umístit náhradní kolo do stanu registrace a v případě poruchy jej použít.

9) Jezdec může být vyloučen organizátorem na základě předchozího, či současného nevhodného chování na závodech nebo akcích Trialu, pod Českým svazem cyklistiky, (např. pití alkoholu či užívání drog, arogantní chování vůči ostatním jezdcům nebo rozhodčím, podvádění, atd.) s vědomím pracovní skupiny v Trialu.

10) Finále je rozděleno na finále horských a malých kol, která v ideálním případě startují po sobě s 5 min pauzou, nebo pokud to časový harmonogram neumožňuje, společně. Horská kola startují vždy po kolech malých. V případě dostatečného počtu jezdců dojde k navýšení na 5-6 nejlepších jezdců pro finále (oproti původním 4), pokud to časový harmonogram umožní.

Finálové sekce horských kol by měly být náročnější v rámci zařazení obtížnějších skokových pasáží. Finále malých kol by mělo být formou kratších, na stabilitu zaměřených, sekcí. Doporučené řešení je formou 1-2 šipek navíc pro horská kola, či zařazení 1-2 velkých skoků.

Je možné stanovit souběžné finále i pro kategorii EXPERT (nejlepší 3-4 jezdci).  V tomto případě by jezdci jeli před ELITOU 20“ a 24“.

11) V případě technické poruchy během finále (píchnutí, nefunkční brzda, zlomená řídítka, apod..), má jezdec možnost opravy pouze než jezdci předním odjedou danou sekci. Jakmile poslední jezdec na finálové sekci projede cílem sekce, je jezdec automaticky hodnocen 5-ti trestnými body na dané sekci. Během finále je možné použít náhradní kolo po nasazení startovního čísla. Náhradní kolo musí být umístěno v prostoru registrace.

12) Odměny rozhodčím stanoví promotér Českého poháru a organizátor mistrovství ČR, stejně jako organizaci jejich dopravy (doporučené odměna je 500,- Kč/ den + občerstvení). Školení rozhodčích proběhne cca týden před prvním českým pohárem. V rámci mistrovství České republiky není možná účast na sekcích rozhodčích příbuzných s jezdci (platí v roce 2014 pro Juniorské a Elitní kategorie). Český pohár bude mít vyhrazeno 5-6 stálých rozhodčích pro kvalifikace pod vedením Lukáše Záhorského, jako hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí má na starosti bodování finále, společně s druhým rozhodčím, kterého vybírá sám, nebo je mu doporučen promotérem závodu.

V rámci kvalifikací Českého poháru je možné bodování na sekci příbuzným jezdce, a to po proškolení, jen na jedné ze sekcí a pouze pod dohledem organizátora / promotéra závodu. (Platí pouze při nedostatku rozhodčích). Organizátor může stanovit výjimku po dohodě s jezdci (týká se výjimečných případů – nemoc, nehoda). Příbuzní nemohou bodovat finálové jízdy.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte pracovní skupinu v Trialu na info@cyklotrial.cz

—–

STAVBA SEKCÍ

Podrobný návod pro stavbu Trialových sekcí dle pravidel UCI lze naleznout na: Trials-section-building-guide.pdf

——

S ohledem na zvyšující se počet jezdců se ruší přihlašování na závody předem.

Registrace je možná pro zajištění parkingu, nebo výhod, které by organizátor poskytl formou zaslání mailu na info@cyklotrial.cz, nebo na mail simon@trialshow.cz.

Registrace musí obsahovat všechny údaje na licenci + název závodu + kategorie a to minimálně týden předem.

Pro jezdce, kteří již licenci vlastní platí odkaz na licence.cyklovysledky.cz

Zde je možné po vybrání příslušného cyklistického oddílu prodloužit licenci pro následující sezónu. Je nutné potvrdit doručený e-mail. Licence vám následně dorazí na dobírku.

PŘETRVÁVAJÍCÍ PRAVIDLA Z ROKU 2012/13:

Kategorie EXPERT a HOBBY je otevřena všem jezdcům a zájemcům o Trialový sport, včetně těch, kteří nemají cyklistickou licenci.

V případě nelicencovaných jezdců je nutné podepsat start na vlastní nebezpečí. Tito jezdci nebudou započítáváni do celkového hodnocení seriálu!!!

Pro započtení do celkového hodnocení seriálu postačí licence za 300,- Kč z nabídky licencí, která je k nahlédnutí na webu Českého svazu cyklistiky – v případě nesrovnalostí cen se prosím řiďte částkami uveřejněnými na tomto webu. Pro získání licence není žádný časový limit.

CYKLISTIKA PŘEDPISY (TRIAL)

NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA JSOU PŘEVZATA Z MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL UCI. JEJICH DODRŽOVÁNÍ JE MOŽNÉ UPRAVIT PO KONZULTACI S PRACOVNÍ SKUPINOU V TRIALU. TUČNĚ JSOU ZVÝRAZNĚNY VÝJIMKY V RÁMCI ČR, PŘÍPADNĚ JSOU UPRAVENY V UPDATU PRAVIDEL, KTERÝ JE VYDÁVÁN KAŽDÝ ROK A VYVĚŠEN PŘED TĚMITO PRAVIDLY.

I. KAPITOLA: ÚVOD

Obecné poznámky
– Národní i mezinárodní závody jsou pořádány ve volné krajině, s ohledem na životní prostředí, ve městech, nebo formou halových soutěží (indoor competitions).
– Organizátoři i závodníci jsou povinni dodržovat předpisy, v souladu s nařízením úřadů i policie a předpisy, které se týkají silničního provozu a ochrany životního prostředí.
– Pořadatel je odpovědný za získání nezbytných povolení, správních nebo jiných, za pořádání mezinárodních soutěží a za využití plánovaného směru.

Typy závodů
Trial oficiálně uznává typy závodů, popsaných níže v tomto odstavci:
1) Individuální závody:
a) 20′ (Trials bike)
b) 26′ (Mountain bike)
2) Teamové závody:
– Národní teamy účastnící se mistrovství světa v trialu
Před konáním prvního závodu, každý národ nominuje 5 různých jezdců v následujícím rozložení v rámci kategorií:
– 1 jezdec kategorie ELITE Men 20”
– 1 jezdec kategorie JUNIOR Men 20”
– 1 jezdec kategorie ELITE Men 26”
– 1 jezdec kategorie JUNIOR Men 26”
– 1 jezdkyně kategorie WOMEN

Nejlepší výsledky prvních 4 jezdců jsou započítány a tvoří umístění národního teamu. UCI bodování stanovuje pořadí.

II. KAPITOLA: PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Definice
– Trial je jízda na kole ve vymezeném okruhu, rozděleném do jednotlivých bodovaných sekcí, které by měly být absolvovány s co nejmenším počtem trestných bodů. Celková doba závodu, která je nezbytná k projetí všech bodovaných sekcí, je předem stanovena odpovídajícím způsobem.

Sekce (bodované zóny)
– Organizátor musí podle každé kategorie v závodu vytyčit daný počet bodovaných sekcí.
– Minimální počet sekcí pro každý závod je :
– ELITE: 16 sekcí
– JUNIORs: 16 sekcí
– WOMEN: 14 sekcí
– CADETs: 14 sekcí
– MINIMEs: 14 sekcí
– BENJAMINs: 14 sekcí
– POUSSINs: 14 sekcí
– V každé kategorii jsou povoleny maximálně 2 umělé sekce (vyjma indoorových závodů). Za umělé sekce jsou považovány pouze v případě, že jsou všechny použité materiály umělé. (v národních závodech není toto omezení uplatněno). Úseky z umělých i přírodních materiálů se za umělé nepovažují.
– Obtížnost sekcí je dána maximálně 3 hlavními překážkami, které mohou být umělé i přírodní (např.: kameny, voda, písek, schody, stoupání, stromy, betonová potrubí, atd.)
– Navržení rozměrů sekcí:
a) Délka:

– 20“: okolo 20-ti metrů
– 26“: okolo 60-ti metrů
b) Šířka:

– minimálně jeden metr (šířka řidítek).

– Je doporučeno, aby každá strana trati byla označena pásy, ve výšce 10-30cm od země. Kvalita pásů je definována v technických specifikacích.
– Každá sekce musí mít počáteční a koncovou bránu, označenou panely (A jako start, E jako konec). Startovní brána musí také obsahovat zmínku o sekci (A1 pro sekci například). Vstupní a výstupní panel je definován v technických specifikacích. (Z jako začátek a K jako konec)
– Každá sekce má 3 metry tzv. Neutrální zóny, umístěné před startovní čárou, v které může být pouze jeden jezdec.
–  Cílová čára musí být nejméně 3 metry od poslední překážky, aby se zabránilo námitkám proti udělování trestných bodů. (není omezeno)
–  Pro vstup do sekce a vyjetí je směrodatná přední osa kola
–  Úseky nesmí být projížděny na kole před začátkem závodu. V případě porušení tohoto zákazu nebude jezdci povolen start.
– Maximální doba na projetí sekce je 2minuty a 30sekund, který může porota prodloužit v závislosti na obtížnosti sekce.
–  Při tvorbě sekcí by bylo dobré brát na zřetel maximální výšku skoku:
a) 20“: bílá: 0,60 m maximální
b) 20 „& 26“: modrá: 0,80 m maximální
c) zelená: 1,00 m maximální
d) černá: 1,20 m maximální
e) červená: 1,40 m maximální
f) žlutá: 1,80 m maximální
g) Ženy: růžová: 1,00 m maximální

Okruh
– Sekce musí být umístěny v okruhu okolo 2 kilometrů tak,  aby se po něm mohli účastníci bez problémů pohybovat.
– Nákres okruhu musí být umístěn u startu a cíle pro informování účastníků o rozmístění sekcí.
– Organizátor musí rozhodnout, zda budou úseky absolvovány postupně, nebo v libovolném pořadí.
– Sekce mohou být měněny technickým delegátem mezi dvěma koly, ale pouze se souhlasem poroty. (Se souhlasem pracovní skupiny v Trialu a hlavním organizátorem)

Zahájení a jezdecké předpisy
– Setkání všech závodníků se bude konat před zahájením závodu. Na tomto setkání budou sděleny všechny důležité informace o průběhu závodu. Účast na tomto setkání je povinná pro všechny účastníky. Toto setkání může být nahrazeno distribucí, nebo zobrazením těchto informací.
–  V případě přiřazení startovacích časů v minutových intervalech, pro závodníky nebo skupiny, je jezdec povinen sledovat svůj startovací čas.
– V průběhu závodu musí závodníci být disciplinovaní, v souladu s UCI / ČSC směrnicemi a instrukcemi, s cílem zajistit rovné šance pro všechny. Závodníci musí být podrobně informováni o těchto podmínkách, než budou přihlášeni.
– V případě nehody jsou účastníci povinni okamžitě poskytnout první pomoc, nebo alespoň pomoc přivolat. Časová ztráta nabraná tímto způsobem, musí být potvrzena samotným účastníkem.
– Jezdcům je zakázáno měnit sekce, nebo jejich uspořádání.
– Mezinárodní porota je složena z:
a) UCI technického delegáta
b) Vedoucího komisařů / rozhodčích
c) Člena UCI/ČSC trialové komise

(národní porota je složena z přítomných zástupců pracovní skupiny, hlavního organizátora a hlavního rozhodčího)
– S výjimkou rozhodčích, poroty a technického delegáta, může být v sekci pouze jezdec, jehož jméno / číslo bylo vyvoláno rozhodčím.
– Sekce mohou být prozkoumány pouze bez kola.
–  Penalizace (trestné body) udělené rozhodčím musí být zapsány na „score“ kartě, přidělené každému jezdci při startu do soutěže. Kromě této karty musí být také zapsány na seznam trestných bodů, který je vystaven u každé sekce. V případě rozdílnosti mezi kartou jezdce a seznamem trestných bodů rozhoduje porota.
– Překážky musí být označeny šipkami v barvě odpovídající kategorii závodu a lze je projet pouze v souladu pouze v souladu s tímto značením. Šipky jsou definovány v technických specifikacích. (možno řešit individuálně)
– Závodník nesmí vstoupit do brány reservované pro jiné kategorie než je jeho vlastní.

– Brány musí být označeny dvěma šipkami stejné barvy směřující vlevo a vpravo.
– Závodníci se řadí na přední straně neutrální zóny.
– Každý jezdec, který vypadne / odstoupí ze závodu, musí vrátit svou kartu v místě sběru karet (místo výsledků).

Trvání závodu
– Celková doba závodu je určena technickým delegátem se souhlasem poroty. Musí být nastavena tak, aby umožňovala závodníkům dokončit závod v čase. Mezinárodní (národní) porota může během soutěže závod prodloužit.
–  Standardní doba je 30 minut. Mezinárodní porota může rozšířit tento čas po soutěži, pokud více jak 10 jezdců hrozí vyloučení.

Časomíra, výsledky
– Čas je určován dle startu a cíle. Celková doba závodu pro každého účastníka se musí určit a vyznačit na závodníkovu kartu, nebo prostřednictvím počítačového systému.

Opravy
– Opravy mohou být prováděny v průběhu závodu, ale ne v prostoru sekcí, nebo jiných vytyčených zón, kde by mohli být jezdci omezeni, nebo ohroženi.

Asistence / doprovod
– Následující činy doprovodů nebo příbuzných, za účelem pomoci závodníkovi, musí být zakázány a penalizovány udělením jezdci 10-ti trestných bodů.

Jedná se o:
a) Zajišťování pozice pro závodníka u vstupu do sekce
b) Kritizování rozhodčího
c)Vstupování do sekce

(Asistence pro ochranu jezdce bez vlivu na jeho výkon v závodě může být povolena.)
d) Zvýhodňování závodníka v sekci

(Příbuzní, doprovod nebo účastníci, nesmí v žádném případě zasahovat do soutěže.)

Trestné body / penalizace
– Jezdci mohou být v sekci uděleny trestné body ve výši 1 bod a 5 bodů za:

1) 1 BOD
a) Jakékoliv opření se o překážku, dotek nohou země nebo dotek za účelem zajištění stability jezdce, ať už částí těla, nebo částí kola, s výjimkou pneumatik / plášťů
(Stání na noze je povoleno, otáčení je zakázáno.)
b) Odpočívání na pedále, či spodním krytu řetězu o zem, nebo o překážku
c) Překročení maximálního časového limitu na sekci 2minuty a 30sekund. Přičemž platí, že za každých dalších 15 sekund navíc je udělen jeden trestný bod

2) 5 BODŮ
a)  Jízda pod páskou nebo nad páskou, zvýšení, nebo trhání pásky a šipky v rámci sekce. Přičemž platí, že osy kol a podélná osa kola jsou měřícím body.
b) Vjezd do brány (mezi šipky) některé z ostatních kategorií
c) Držení kola za jinou část než za řidítka
d) Současný dotek obou chodidel země, nebo překážky
e) Přední kolo mimo vstupní bránu poté, co již bylo vjeto do sekce
f) Umístění obou chodidel na stejnou stranu kola, když je jedna noha na zemi
g) Pád, dotek těla, sezení na překážce nebo zemi
h) Dotknutí země nebo překážky rukou, která se nedotýká řidítek

– Pokud je dosaženo maximální počtu trestných bodů (5 bodů), jezdec musí okamžitě opustit sekci.
– Je zakázáno vyznačit 5 trestných bodů na kartu jezdce bez vstupu do sekce.

Doplňující sankce

1) 1 BOD
a) Za každou minutu zpoždění na startu, v rámci startu dle minutových intervalů, je jezdci udělen 1 BOD.

2) 10 BODŮ
a) Hledání pomoci u doprovodů
b) Ztráta bodovací karty, nebo vynechání sekce
c) Nesportovní chování a diskutování s rozhodčím
d) Nerespektování pravidel o nošení přilby
e) Nerespektování pravidla o umístění čísla na kole, nebo oblečení

3) DISKVALIFIKACE
a) Vynechání více než 3 sekcí
b) Opuštění, nebo zkrácení závodního okruhu
c) Ukončení závodu
d) Změna konfigurace / uspořádání sekce
e) Zraněný jezdec pokračuje v závodu bez povolení lékaře

– Dodatečné penalizace může uložit pouze technický delegát, se souhlasem poroty, a musí být vyznačeny zvlášť.
–  Každý jezdec, který překročí čas vymezený na závod, je penalizován polovinou bodu za každou další minutu, překračující vymezený čas a bude vyřazen z klasifikace.

Klasifikace, výsledky
– Trestné body jsou sčítány v každém kole, v místě startu a cíle, po odevzdání karty. Jezdec s nejmenším počtem trestných bodů je vítězem v dané kategorii.
– Ostatní místa v klasifikaci jsou udělena vzestupně, dle počtu dosažených bodů.
– V případě, že jeden, nebo více jezdců má stejný počet bodů, vítězí ten, který má více projetí za „nula chyb“.
–  Pokud shoda přetrvá, rozhodují sekce s projetím za jeden bod, a tak dále…
–  Pokud shoda přetrvá i pak, rozhodne porota na základě času. Vítězí jezdec s nejrychlejším absolvováním všech sekcí.

Setkání závodníků
– Všichni jezdci se musí před začátkem závodu zúčastnit rozpravy (setkání).
– Na setkání bude uvedeno: pořadí sekcí, startovací metoda, časy na závod a sekce, a další informace, určené na mezinárodní / národní porotě.

Námitky
– Námitky se řídí regulemi UCI.
– Pouze jezdci, nebo legální zástupci mohou vznést námitky.
– Konečný termín pro vznesení námitky je 30 minut po dokončení závodu posledním jezdcem v související kategorii.
– Kolektivní námitky, například, proti času nebo rozhodčímu, nebudou projednávány.
– Technický delegát, po konsultaci s porotou, rozhodne o předložených námitkách.

III. KAPITOLA: VĚK A ZÁVODNÍ KATEGORIE

Trial kategorie
–  Kategorie v 20“ trialových kolech jsou rozděleny v závislosti na věku. Věk zařazující jezdce do kategorie je určen jeho věkem odečtením roku narození od současného roku, přičemž jednotlivé rozdělení vypadá takto:

– POUSSINs: 9 a 10 let: bílá šipka, 20 “
– BENJAMINs: 11 a 12 let: modrá šipka, 20 „& 26“
– MINIMEs: 13-14 let: zelená šipka, 20 „& 26“
– CADETs: 15. a 16. let: černá šipka, 20 „& 26“
– JUNIORs: 16-18 let: červená šipka, 20 „& 26“
– ELITE: 19 let a až: žlutá šipka, 20 „& 26″
– Ženské kategorie Trial 20″ a 26“
– Ženské kategorie závisí na věku. Věková třída jezdkyně je dána jejím věkem po odečtení roku narození od současného roku.
– Ženy 15let a více mají růžové šipky.
– Dívky pod 15 let, v závislosti na věku, musí být přijaty v nižší věkové kategorii.
– Šipky v sekci mohou být očíslovány pro snadnější pochopení, například v umělé části.
–  JUNIORskému mistru světa v předešlém roce, je dovoleno, na vlastní přání, soutěžit v nejvyšší věkové kategorii.

IV. KAPITOLA: VYBAVENÍ

Kolo (obecně)
– Trialové kolo musí mít dvě funkční brzdy (pro přední a zadní kolo).
– Rám, řidítka a vidlice nesmí být prasklé.
– Pedály a kola nesmí být příliš opotřebované.
– Pedálové úchyty, nášlapné pedály a popruhy nejsou povoleny.
– Kola nesmí mít ostré hrany, které mohou způsobit zranění.
– Pneumatiky nesmí být pokryty hroty, řetězy, nebo jiným zařízením.
– 26“ Kola (Mountain bikes)
– Klasické komerčně dostupné 26″ kolo s funkčními 6 převody je povoleno.
– Je povolen pouze jeden rockring na straně řazení. Žádné další rockringy nejsou povoleny.
Závodní čísla
– Číslo jezdce na těle (oblečení) i kole musí být jasně viditelné a vodě odolné, stejně tak barva kategorie (šipky) a loga sponzorů. Barva čísel musí korespondovat s barvou šipek v sekci. Cedulky a čísla jsou uvedeny v technické specifikaci.
– Číslo na kole musí být umístěno čitelně, zepředu a číslo na těle, na zádech jezdce.
– Číslo na těle a číslo na kole nesmí být odstraněno, nebo pozměněno. (Porušení je pod hrozbou penalizace.)
– Závodní čísla se přidělují postupně, počínaje prvním na startovní listině. Číslo jedna je vyhrazeno stávajícímu mistru světa. Rozdělení musí být založeno dle nejnovějšího žebříčku UCI / národního žebříčku.
Jezdecké oblečení
–  Na všech trialových závodech musí být ochranná závodní přilba nošena po celou dobu závodu (přesun mezi sekcemi, během tréninku, atd.) Jezdci jsou povinni nosit přilby, které splňují vysoké standardy, jako SNELL, ANSI, nebo DIN 33954.
– Správné oblečení a pevné boty jsou nezbytné.
– Nošení rukavic je doporučené.
– Rezervy na reklamy se řídí regulemi UCI / ČSC.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V TRIALU A TRIALS WORLD YOUTH GAMES

DISCIPLÍNY
–  Disciplíny a jejich kategorie pořádající se každoročně na Mistrovství světa a Trials world youth games jsou uvedeny v tabulce níže, viz.:Druhy akcí.

DRUHY AKCÍ
– 20″ Trials — ELITE, JUNIORs
– 26″ Trials — ELITE, JUNIORs
– WOMEN 20” and 26”
– Trials open to 20″ and 26″ — CADETs, MINIMEs, BENJAMINs
– 20″ Trials — POUSSINs

REGISTRACE PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA A TRIALS WORLD YOUTH GAMES
– Registrace pro Mistrovství světa a World Youth Games se vztahuje na následující omezení:
a) maximální počet jezdců na jednu zemi a jeden závodní den: 20
b) minimálně 8 jezdců a maximálně 40 jezdců na kategorii Mistrovství světa
c) maximální počet jezdců pro World Youth Games (započítány všechny kategorie): 80
– Jezdci, kteří si přejí závodit na Mistrovství světa/World Youth Games, se mohou registrovat pouze pod záštitou a prostřednictvím jejich národní federace. Všechny vstupní data je třeba dodržovat a pozdní přihlášky se nepřijímají. Všechny přihlášky musí být doručeny do kanceláře UCI.

MISTROVSTVÍ SVĚTA A TRIALS WORLD YOUTH GAMES –  FORMÁT
– Na mistrovství světa musí být kvalifikace a finále v každé kategorii.
– 8 nejlepších jezdců v kvalifikaci bude moci soutěžit ve finále.
– Výsledky získané v kvalifikaci nebudou již ve finále započítávány.
– Jezdci účastnící se finále mohou mít k dispozici dvě závodní kola. Náhradní závodní kolo zůstane v Trials office po dobu závodu a může být získáno jako náhrada za první kolo.
–  Jezdec, který se kvalifikoval do finále a nechce již pokračovat v závodě, sestupuje na 9-té místo v celkové klasifikaci a je nahrazen jezdcem, který se umístil na místě 9-tém z kvalifikace. Dva kvalifikovaní jezdci, kteří by se rozhodli nezávodit ve finále, sestoupí na pozice 9 a 10 a na jejich místo budou nominováni jezdci na 9-tém a 10-tém místě z kvalifikace, atd..
– World Youth Games obsahuje pouze jednu soutěž.
– Počet sekcí a kol v každé soutěži:
– Mistrovství světa, Semifinal: 8 sekcí, 2 kola
– Mistrovství světa, final: 4 sekcí, 2 kola
– Mistrovství světa, WOMEN: 4 sekce 20”, 4 sekce 26”, 2 kola
– World Youth Games: 5 sekcí, 3 kola.

MISTROVSTVÍ SVĚTA A TRIALS WORLD YOUTH GAMES – KLASIFIKACE
– Všichni jezdci obdrží počet bodů rovnající se 100. Tyto body se sníží o počet bodů oddělující jezdce od vítěze.
– Závodníci s nejvyšším počtem dosažených bodů jsou vyhlášeni jako:
– 20″ Mistr světa
– 26″ Mistr světa
– Mistryně světa – WOMEN
– Vítěz World Youth Games v dané kategorii
– Národ, který získá nejvíce bodů je vyhlášen jako:
– Mistr světa v národech

OBLEČENÍ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA A TRIALS WORLD YOUTH GAMES
– Každý jezdec závodící na Mistrovství světa musí mít na sobě národní dres, kopírující dres jeho krajanů / spoluobčanů. Jediná změna je povolena v rámci reklamy. Národní dres musí být nošen kdykoliv je jezdec v závodu, při předávání cen, na tiskových konferencích, při televizním interview, autogramiádě a při dalších  příležitostech v průběhu akce, které vyžadují dobrou prezentaci vůči médiím a vnějšímu světu.
– Každý jezdec soutěžící na World Youth Games musí nosit národní dres, který je v souladu s pravidly UCI / ČSC jak je popsáno níže.
Nicméně jezdec národní federace musí rozhodnout, zda je nošení národního dresu povinné nebo ne.
– Každý národní svaz musí do 1. prosince každého roku složit vzorek svého národního dresu (barvy a rozložení) a to nemění po celý následující kalendářní rok.
– Následující reklamy jsou povoleny na základě návrhu podávaného UCI:

1) Na přední a zadní části trikotu, obdélník s maximální výškou 10cm a maximální šířkou 30cm.
2) Na oblast zahrnující ramena a rukávy: maximální výšky 5cm v jedné linii.
3) Na stranách dresu: boční pruh s maximální šířkou 9cm.
4) Logo tvůrce dresu může být umístěno pouze jednou a to o maximální velikosti 5cm x 5cm.

http://www.cyklotrial.cz/pravidla/s-4