Nová pravidla BIU pro sezonu 2017

Biketrialová federace zveřejnila nová pravidla (technical rules) pro nadcházející sezonu. Jsou k dispozici jednak v plné verzi, která má 26 stran, jednak v kapesním vydání, které na 12 stranách obsahuje pouze odstavce, důležité pro jezdce (to je dobrý nápad). Není to ale jediná změna – po letech, kdy novelizace pravidel přinášely obvykle jen drobná zpřesnění některých bodů, je tentokrát dokument kompletně přepracován. Určitě se vyplatí přečíst si Technical Rules 2017 podrobně.

První část pravidel (odstavce 1 až 27) je věnována organizačním záležitostem. Po definicích základních pojmů a vymezení rolí jsou zde definovány typy soutěží: od volného „contestu“ přes kontinentální pohár a kontinentální mistrovství až k mistrovství světa nebo světovému poháru elite. Mohlo by se zdát, že je to zbytečné, ale dosud například Mistrovství Evropy nemělo žádnou oporu v pravidlech! Je to proto krok správným směrem a zdá se, že BIU myslí i na budoucnost – proč by jinak pravidla definovala (odstavec 4) „5 geografických makro regionů: Amerika, Evropa, Asie, Afrika a Oceánie. Mezinárodní události pak ponesou jméno odvozené z těchto oblastí, například Evropský pohár v biketrialu, Asijské biketrialové mistrovství nebo Mistrovství světa v biketrialu.“ Mistrovství Ameriky se asi hned tak nedočkáme, ale nějakou zprávu z Asie bych si občas s chutí přečetl.

Druhá část pravidel (odstavce 28 až 45) do značné míry vychází ze „starých“ pravidel a popisuje rozdělení do kategorií, požadavky na jezdce, oblečení a technický stav bicyklů, definuje kontrolní úsek (sekci), čas na soutěž a samozřejmě nemůže chybět to nejdůležitější – systém bodování v kontrolním úseku.

V této druhé části žádné velké změny nejsou. Bez opravy je i definice požadavku na věk u elitní kategorie: „18 let v daném roce“ (správně má být „18 a více let„). Toto je ale potřeba brát s nadhledem, protože angličtina použitá v dokumentu není zrovna oxfordská verze a podobných jazykových škobrtnutí je zde povícero.

Stejně jako v pravidlech z roku 2016 je stanoven minimální počet účastníků v kategorii, který zůstává 2 (slovy: dva) jezdci se dvou různých zemí, jinak bude kategorie zrušena. A protože, jak bylo uvedeno výše, nová pravidla konečně platí jmenovitě i pro Evropský pohár a Mistrovství Evropy, tak by se neměly opakovat trapné chvilky z loňské sezony, kdy jediný účastník je vyhlášen vítězem :-(

Co se změnilo, je požadavek na počet sekcí: ve skupině A je to minimálně 8 (dříve 10), maximálně zůstává 14; ve skupině B nejméně 7 (dříve 8), nejvíce zůstává 10 sekcí. Na rozdíl od počtu jezdců (dva je opravdu málo) nelze toto hodnotit jinak než kladně: jednak v horkém španělském slunci je 10 sekcí opravdu hodně a jejich náročnost rok od roku stoupá, jednak se změkčením dolního limitu otvírají (snad…) dveře novým pořadatelům. Nakonec, viděli jsme to i letos v Blansku na MS: kdyby se jedna dvě sekce zrušily, jezdci by se nijak nezlobili.

Samotný systém trestných bodů za šlápnutí, doteky a další prohřešky v sekci se nezměnil: na první čtení se zdá, že všechno zůstává při starém. Samostatný odstavec (číslo 43) si ale vysloužily disciplinární tresty. Nová pravidla upřesňují systém používání žlutých a červených karet. Je smutné, že je nutné takto vážně řešit tak základní věc, jako je čestné a slušné chování – to by měla být naprostá samozřejmost vycházející z vnitřní ušlechtilosti sportovců. Opravdu je to tak naivní představa? Tak si raději nastudujte celý odstavec 43. „Pouze jezdec může požádat rozhodčího o vysvětlení nebo se na něj obrátit se stížností. Rozhodčí bude poslouchat pouze jezdce, ne doprovod nebo kohokoliv jiného (vyjma skupiny B).“ Ovšem teď pozor: „Pokud jezdec použije špatná slova (bad language), pak žlutá nebo červená karta. Pokud jezdec použije dobrá slova (good language), pak oprava rozhodnutí nebo opakování sekce nebo beze změny rozhodnutí.“ Jsem z toho trochu rozpačitý.